naar het Duits

De stappenmotoren worden via vermogenstrappen door een controllerunit bestuurd. Terugkoppeling van de actuele positie vindt plaats door in de gewrichten geplaatste positieopnemers waardoor een gesloten regellus kan worden bereikt.

De controllerunit ontvangt commando’s van een processor met softwaremodules voor baanberekening op basis van door de gebruiker gedefinieerde trajectorieën, posities en snelheden.

Volgende pagina...

  control unit