top of page

Producten & Diensten

De producten en diensten van VinciTech zijn in enkele hoofdcategorieën te verdelen:

 • Vision

 • Robotics

Overview Expertises.png

Vision

Het team van VinciTech beschikt over decennia aan ervaring in het gebied van Vision, in verschillende toepassingsgebieden. Door de ruime ervaring is er voldoende kennis over klassieke methoden, en door de innovatieve interne ontwikkelingen beschikt VinciTech ook over kennis over de nieuwste technieken.

De verschillende subdomeinen waarin VinciTech oplossingen aanbiedt, met toepassingsvoorbeelden zijn:

2D Vision

VinciTech levert een werkende applicatie, met bijbehorende software, hardware en verificatie. In veel toepassingsgebieden worden 2D vision-applicaties al geruime jaren gebruikt, en met de opgedane ervaring kan VinciTech voor een breed spectrum aan klanten een oplossing aanbieden. Typische toepassingen zijn:

 • Objecten en features localiseren (waar)

 • Objecten en features identificeren (welke)

 • Objecten en features verifiëren d.m.v. accurate metingen op de ingenomen beelden (ok/nok)

 • Codes/tekst lezen

 • Tracking & Tracing

Bovenstaande toepassingen kennen vele variaties, bijvoorbeeld varianten met hoge eisen op het gebied van:

 • Hoge snelheden

 • Hoge nauwkeurigheden

 • Variabele lichtcondities

 • Variabele producten

VinciTech heeft een berg aan ervaring in bovenstaande applicaties en gaat graag de uitdaging aan om U een 2D vision oplossing te bieden.

3D Vision

3D Vision biedt nieuwe mogelijkheden, zeker in combinatie met robotica. Dit gaat echter niet vanzelf. Een 3D beeld, een point cloud, kan op veel meer manieren gemaakt worden dan een 2D foto. Stereo-vision, Time-of-Flight, Laser-Triangulatie zijn allemaal methoden om beelden te maken met verschillende eigenschappen in termen van:

 • Nauwkeurigheden

 • Lichtgevoeligheden

 • Acquisitiesnelheden

 • Interfacemogelijkheden

 • Sensorkosten

De experts van VinciTech zijn ervaren in vrijwel alle 3D acquisitie-technieken, en de VinciTech-software kan gebruikt worden op beelden uit bijna elke sensor, camera of scanner.

In combinatie met adaptieve algoritmes gegoten in high-performance software betekent dit dat VinciTech een volledige oplossing kan bieden waarin de meest hardnekkige problemen getackled worden, zoals:

 • 3D Beeldreconstructie

 • Calibratie

 • Multi-camera systems

 • Ruisfiltering

 • Omgevingslicht

 • Rekensnelheden

Random bin picking:

3D point cloud processing

Voor flexibele handlingprocessen is binpicking een cruciaal onderdeel, al zeker als het te handlen product continu wijzigt.

VinciTech heeft 3D vision-software die in staat is vele soorten 3D beelden te verwerken. De output van deze verwerking is een coördinaat voor een robot.

Naast random bin picking is object matching ook mogelijk, waarbij specifieke objecten op speciale pickpoints worden opgepakt

3D Pickpoints

3D Bin picking voor Robots: Digital-Twin reconstructie

Bij applicaties waarin robotica en 3D vision gecombineerd worden vervaagt de grens tussen vision en robot. VinciTech overbrugt deze grens door een digital-twin te definiëren op de werkelijkheid en op deze manier het softwareplatform additionele informatie te geven om de robotpose te monitoren en collisions te voorspellen.

Foto: links een cobot in een binpick taak, rechts een live reconstructie van de robot in combinatie met 3D vision data en geïdentificeerde objecten en pickpoints.

3D Random Bin Picking - Fully Integrated

Random bin picking:

Robot & Camera interface

VinciTech gaat net een stap verder en integreert visionsoftware met elke gewenste robot, klein of groot, collaborative of klassiek. 

Integreren met bekende merken volgens Uw voorkeur is uiteraard mogelijk. Dit geldt voor de robots, maar ook voor de cameratypes.

VinciTech 3D binpicking - voor elke robot.

Foto: integratie met Yaskawa-robot, inclusief Yaskawa digital twin reconstructie.

3D Random Bin Picking - Yaskawa.png

Machine Learning

Naast conventionele technieken heeft VinciTech ook uitgebreide kennis over de laatste ontwikkelingen in nieuwe technieken, zoals Machine Learning & Artificial Intelligence. Onze hardware, software en oplossingen zijn modulair uitbreidbaar met ML en AI modules om ook de uitdagingen die niet op klassieke methodes op te lossen zijn, maar wél met ML of AI, aan te gaan.

 

Typische voorbeelden zijn:

- Classificatie van producten (product A, B of overig)

- Segmentatie van beelden (waar liggen objecten)

- Inspectie van producten (goed/niet goed)

 

Technische building-blocks in deze toepassingen zijn doorgaans neural networks in combinatie met infrastructurele software om de core zo optimaal mogelijk te tunen op het probleem waar het voor ingezet wordt. Door de interne expertise in deze technieken in het team van VinciTech kan er altijd met de meest recente en volledige kennis een afweging gemaakt worden of en hoe Machine Learning & AI gebruikt kan worden op een probleem. En uiteraard: hoe de oplossing gerealiseerd kan worden. 

Identified Features.png

>100 Producten

geclassificeerd

met model getraind met VinciTech software

Blauw: Product 1

Rood: Product 2

Zwart: Niet 1 of 2

Classificatie met

100% Nauwkeurigheid

Robotics

In de automatisering speelt robotisering naast mechanische automatisering een belangrijke rol.

Naast de klassieke uitdagingen die de robotica al decennia kent stelt de huidige markt nieuwe eisen op het gebied van intelligentie, flexibiliteit, veiligheid en gebruikersgemak van robotica-systemen.

Om onze klanten verder te helpen en te voldoen aan deze nieuwe eisen specialiseerd VinciTech zich voortdurend op de volgende gebieden:

 

Collaborative Robotics

Vision-Based Robotics

Adaptive Robotics

Collaborative Robotics

Één van de eerste applicatiegebieden waar VinciTech zijn focus op gelegd heeft is de markt voor collaborative robots, juist omdat deze een veel flexibelere automatisering mogelijk maken dan conventionele industriële robots.

 

VinciTech heeft kennis over collaborative robots, cobots, op het gebied van:

- Fundamenteel robotdesign

- Sensortechniek

- Eisen voor veiligheid van componenten en systeem

- Tooling zoals grippers

- Volledige systeemintegratie van collaborative robots in een industriëel productie- of handling-proces.

Vision-Based Robotics

Met de kennis van VinciTech in het kader van collaborative robots gecombineerd met de kennis en ervaring op het vlak van 2D en 3D vision heeft VinciTech een softwareplatform ontwikkeld waarmee visionprocessen naadloos geïntegreerd kunnen worden met robots, van vrijwel elke soort en maat.

Voorbeelden van vision-based robotics zijn:

Bin- & item-picking: Robots die objecten pakken o.b.v. door vision bepaalde coördinaten.

Robotic-based inspection: Met camera's en scanners op robots producten inspecteren.

Environment-aware robotics: Met visionsensoren de omgeving bewaken om taken te plannen en collisions te voorkomen.

Adaptive Robotics

Naast collaborative robots en vision is er een groeiende vraag naar adaptieve oplossingen die het mogelijk maken dat robots flexibeler kunnen werken. Een groot deel van dit proces is afhankelijk van de bovenliggend aanstuursoftware.

VinciTech ontwikkelt een softwareplatform dat Adaptive Robotics mogelijk maakt, zodat robots flexibeler en sneller ingezet kunnen worden zonder veel offline programming of teachpendant programming, processen die kostbaar zijn in tijd en budget, en weinig flexibiliteit bieden.

Dit platform kan ingezet worden als software die robotsoftware schrijft, zonder tussenkomst van een menselijke programmeur. Deze ontwikkeling word ook wel zero-programming voor robots genoemd, en maakt het mogelijker sneller, flexibeler en kostenefficiënter robots te kunnen inzetten. Met name in high-mix low-volume processen is dit een vereiste voor robotisering.

Intelligentie is de toekomst, en VinciTech ontwikkelt continu door om ook in de toekomst de beste oplossing voor de klant te kunnen bieden op het gebied van vision en robotics.

bottom of page