top of page

Samenwerking

VinciTech werkt veel samen met o.a. klanten, leveranciers en kennisinstituten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe prototypes, maar ook algehele kennisuitbreiding. VinciTech heeft een sterk intern ontwikkelteam, en daarnaast wordt voor bepaalde projecten samengewerkt met andere partijen. Een deel van de samenwerkingen vindt plaats in groepsverband in het kader van subsidiabele projecten.

Zo is VinciTech er trots op lid en partner te zijn in o.a. Smart SystemsFlexible Manufacturing, en Robotica in Logistiek, projecten mede gefinancierd door:

Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur.JP
Logo_OPZuid_kleur_voor_websites.JPG.jpg
Logo-provincie-Noord-Brabant_kleur.jpg.j
bottom of page